Bio Wagyu Burger vom Green Egg

mit Pommes frites, Avocado Salsa